اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت نماینده تحصیلات سوابق کاری (سال) تاریخ انتصاب
1 احمد رضوانی نائینی رئیس هیات مدیره شرکت رویا ساختمان آریا کارشناسی ارشد مدیریت 30 1402/02/20
2 رامین رادمنش نایب رئیس هیات مدیره بنیاد پانزده خرداد دکتری اقتصاد دارویی و دکتری حرفه ای داروسازی 18 1402/02/20
3 مصطفی ظهیر مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران دکتری حسابداری 20 1402/02/20
4 مهدی نظافتی عضو هیات مدیره شرکت امید نیک کیش دکتری داروسازی 10 1402/02/20
5 ابوالفضل اصلانی عضو هیات مدیره شرکت صنعتی سپنتا دکتری تخصصی داروسازی صنعتی 20 1402/02/20
X