افتخارات و گواهینامه ها

افتخارات و گواهینامه ها

شرکت داروسازی ریحانه از سال 1396 اقدام به پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت یکپارچه نمود و در سال 1397 موفق به اخذ گواهینامه‌های ISO 9001 ، ISO 14001 و OHSAS 18001 از شرکت AGS گردید و در سال 1400 و با تلاش مجدانه و مشارکت کلیه پرسنل و حمایت مدیریت ارشد، اخذ گواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر ISO 45001:2018 ، سیستم مدیریت زیست‌محیطی مبتنی بر ISO 14001:2015 ، سیستم رسیدگی به شکایات مشتری مبتنی بر ISO 10002:2018 و سیستم مدیریت رضایتمندی مشتری مبتنی بر ISO  10004:2018 از نهاد بین‌المللی BRSM محقق گردید و برگ سبز دیگری در کارنامه افتخارات شرکت ثبت گردید.
این شرکت با بهره‌گیری از تجهیزات و زیرساخت‌های مدرن و نیروی انسانی متخصص در زمینه تولید فرآورده‌های دارویی با کیفیت منطبق بر  cGMPو الزامات ملی و بین‌المللی، در سال 96 موفق به اخذ گواهینامه GMP از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید و همه ساله با مشارکت همه جانبه کلیه کارکنان و نظارت و تأمین منابع توسط مدیریت ارشد در راستای بهسازی شرایط GMP، تمدید گواهینامه آن محقق گردیده است. لذا با رعایت دقیق اصولcGMP  و ضوابطPIC/s  در ساخت و کنترل کیفی داروها براساس استانداردهای بین‌المللی  بهترین محصولات دارویی را با اثربخشی و پایداری مطلوب، تولید و عرضه می‌نماید.

X