محصولات داروسازی ریحانه

ReyhanehPharma Products

سیتاگلیپتین 50/متفورمین 1000

سیتاگلیپتین 50/ متفورمین 1000 این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید. دسته …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
بلووان 80 (والسارتان)

بلووان 80 والسارتان قرص روکشدار خط دار 80 میلی گرم این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
ریپنتین 300 (گاباپنتین)

ریپنتین 300 گاباپنتین کپسول خوراکی این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید. …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
پرگابالین 150

پرگابالین 150 کپسول های 150 میلی گرم دسته دارویی: موثر بر سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شکل دارویی: کپسول مکانیسم اثر: پرگابالین با اتصال به قسمت آلفا-2-دلتا (یک زیر واحد فرعی …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
پرگابالین 100

پرگابالین 100 کپسول های  100 میلی گرم دسته دارویی: موثر بر سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شکل دارویی: کپسول مکانیسم اثر: پرگابالین با اتصال به قسمت آلفا-2-دلتا (یک زیر واحد فرعی …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
پرگابالین 75

پرگابالین 75 کپسول های 75 میلی گرم دسته دارویی: موثر بر سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شکل دارویی: کپسول مکانیسم اثر: پرگابالین با اتصال به قسمت آلفا-2-دلتا (یک زیر واحد فرعی …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
سیویا 50 (سیلدنافیل)

سیویا 50 سیلدنافیل قرص روکشدار خط دار این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
رلفت 100 (سرترالین)

رلفت 100 سرترالین قرص روکشدار خط دار 100 میلی گرم این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0

آخرین اخبار و مطالب

وبلاگ

داروسازی ریحانه اصفهان