گروه محصولات تولیدی

گروه محصولات تولیدی

این شرکت تولیدکننده انواع فرآورده‌های دارویی در دو شکل قرص وکپسول می‌باشد که بر اساس پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت، دارای ظرفیت سالیانه یک میلیارد عدد قرص و کپسول و دارای سه خط مستقل و یکسان در حوزه جامدات (برای ساخت کپسول و قرص) می‌باشد.

X