بازدید سفیر کشور ساحل عاج از شرکت داروسازی ریحانه

در تاریخ 1402/09/27 جلسه ای در جهت ایجاد تفاهم همکاری در شرکت داروسازی ریحانه با حضور جناب آقای دکتر رضوانی، رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی ریحانه و سفیر کشور ساحل عاج جناب آقای اوتارا تاماکولو و هیئت همراه برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر رضوانی در این جلسه ضمن خوش آمد گویی به سفیر این کشور از ظرفیت های همه جانبه این شرکت در تحقق پیشبرد اهداف در تأمین نیازهای دارویی داخلی و خارجی کشور خبر دادند.

در ادامه آقای تاماکولو بیان داشتند: با توجه به اینکه %90 از نیازهای دارویی کشور ساحل عاج از طریق واردات انجام می شود پتانسیل و سهم بازار رقابت بالایی برای کشور ایران و به ویژه شرکت داروسازی ریحانه وجود دارد.

ایشان همچنین بیان داشتند از تمام ظرفیت های موجود در حوزه دیپلماتیک برای ایجاد فضای تعامل و همکاری با شرکت داروسازی ریحانه استفاده خواهد کرد.

پیام بگذارید

X