بازدید مدیران گروه دارویی برکت از شرکت داروسازی ریحانه

روز شنبه مورخ ۱۶ دیماه جناب آقای مهندس علی مرتضوی مدیر عامل محترم شرکت گروه دارویی برکت به همراه معاونین و مدیران این گروه از شرکت داروسازی ریحانه بازدید نمودند.
در این بازدید که با حضور و میزبانی آقای دکتر رادمنش مدیر عامل و هیأت مدیره محترم شرکت ریحانه و سایر مدیران محترم شرکت صورت پذیرفت ، جلسه ای جهت بررسی عملکرد بخش های مختلف شرکت برگزار گردید و طی آن هر یک از مدیران شرکت ریحانه گزارشی از وضعیت بخش های تحت مدیریت خود را ارائه نمودند و در هر مورد گفتگو های لازم جمعی میان حاضرین صورت پذیرفت و راهکارهای گوناگون جهت رفع مشکلات و ارتقاء کمی و کیفی هر بخش مطرح گردید.

هیأت بازدید کننده از تمامی خطوط تولیدی شرکت و آزمایشگاه و انبار ها و تاسیسات شرکت بازدید به عمل آورده و طی آن توضیحات لازم توسط مسئولین مربوطه در هر یک از بخش ها ارائه گردید.

آقای مهندس مرتضوی شرکت داروسازی ریحانه را شرکتی با پتانسیل های بالا در گروه دارویی برکت دانستند و این بازدید را بسیار مفید جهت مشاهده ی این ظرفیتها ارزیابی کردند.

ایشان همچنین تقویت کیفی واحد برنامه ریزی و بازرگانی بخصوص اولویت بندی در خرید نیازمندیهای واحدها، اصلاح ساختار مالی،تدوین برنامه استراتژی آینده شرکت و استمرار و تقویت موضوع آموزش و توجه ویژه به واحد QC را از امور مهم در شرکت ریحانه دانستند که امید است با تلاش متخصصین باتجربه شرکت و تمامی کارکنان خدوم آن عملی گردد.

 

پیام بگذارید

X