ریفکساسین (لووفلوکساسین)

ریفکساسین (لووفلوکساسین)

ریفکساسین 500 لووفلوکساسین این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید. دسته دارویی: …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0