آسپرین

آسپرین 80 استیل سالیسیلیک اسید (A.S.A) این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0