ضد درد غیر مخدر، ضد التهاب، ضد تب، مهار کننده تجمع پلاکتی

X