دریافت گواهینامه های ISO شرکت داروسازی ریحانه

شرکت داروسازی ریحانه در راستای عمل به وظایف حرفه‌ای و اجتماعی خود، توانسته است به دریافت استاندارهایISO ۹۰۰۱ وISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۴۵۰۰۱ دست یابد. بر این اساس؛ به منظور افزایش بهره‍وري، اثر بخشی و کارایی سازمان، و همچنین دست‍یابی به مزایای رقابتی و عملکرد در سطح کلان جهانی از یک سو و کاهش ضایعات و آسیب‍های جسمی و روانی کارکنان از سوي دیگر و همچنین حفظ محیط زیست، شرکت داروسازی ریحانه از ادغام سیستم‌های مختلف مدیریتی دریک سیستم مدیریت واحد به نام سیستم مدیریت یکپارچه System Integrated Management بهره می‌گیرد. سیستم مذکور از ادغام سیستم‌هاي زیر بوجود آمده است:

استانداردISO ۹۰۰۱ با تکیه بر رویکرد فرآیندی و منطبق با بهبود مداوم، بر کیفیت تمرکز داشته و سازمان­ها را جهت کسب فرصت­های جدید در محیط رقابتی امروز آماده می­سازد. امروزه دریافت گواهینامه ISO ۹۰۰۱ دلیلی بر تعهد سازمان ­ها نسبت به کیفیت و همچنین ارتقای آن از طریق اصلاح فرآیندها و بهبود مداوم در مقایسه با رقبا می­باشد.

استانداردISO ۱۴۰۰۱ با پرداختن به موضوعات مختلف در زمینه محیط زیست، زمینه مناسبی را در سازمان­ها برای درک مفاهیم محیط زیستی و به کارگیری روش­های متفاوت در طرح­ریزی، اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد محیط زیست، فرآهم می­آورد.

استاندارد ISO ۴۵۰۰۱ سازمان را قادر می­سازد تا ریسک­های ایمنی و شغلی مرتبط با منابع انسانی و اموال خود را تحت کنترل درآورد و کارایی سازمان را بهبود بخشد، و یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می­دهد که با اجرای آن، سازمان­ها می­توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبط از بروز هزینه­های ناشی از بیماری­های شغلی و همچنین انجام شکایت­های مختلف نزد مراجع قانونی، جلوگیری کنند.

پیام بگذارید

X