شرکت در نمایشگاه ایران فارما

نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) بعنوان بزرگترین گردهمایی تخصصی دارویی ایران توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و با همکاری وزارت بهداشت برگزار می شود.

ایران فارما به منظور توسعه مشارکت و همکاری های فناورانه در حوزه دارویی، انتقال ظرفیت ها و توانمندی های صنعت داروسازی، ایجاد بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های نوآورانه دارویی ، رویدادها و بخش های جانبی متعددی همزمان با بخش نمایشگاهی برگزار می شود.

شرکت داروسازی ریحانه یکی از شرکت هایی بود که در هفتمین دوره از این نمایشگاه در تاریخ 5 مهرماه 1402 شرکت کرده و مورد توجه صنایع مختلف قرار گرفت.

پیام بگذارید

X