مانور و آموزش اطفای حریق

به منظور آموزش و ایجاد آمادگی پرسنل در برابر خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی صبح روز پنجم شهریور ماه رأس ساعت 7:30 مانور اطفای حریق با همکاری مشترک واحد آموزش و HSE برگزار گردید.

در این دوره شرکت کنندگان با حضور در ضلع غربی محوطه شرکت داروسازی ریحانه به صورت عملی با نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی (پودر گاز- co2) اقدام به مهار آتش نمودند.

در پایان نیز برای کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر صادر گردید.

پیام بگذارید

X