برگزاری کارگاه آموزشی تعالی سازمانی

آموزش شرکت داروسازی ریحانه با برنامه ­ریزی و هماهنگی­ های از پیش تعیین شده اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مفاهیم تعالی سازمانی ویژه سرپرستان و کارشناسان منتخب در روز پنج شنبه مورخ 1402/07/27 رأس ساعت 8 صبح به دو صورت حضوری (جهت کارکنان کارخانه) و مجازی (جهت کارکنان دفتر تهران) نمود.

همکاران حاضر در کارگاه با ابراز یکپارچگی و کیفیت مطلوب مطالب ارائه شده و انتقال مفاهیم و پاسخ دهی مناسب استاد و همچنین شرایط خوب محل برگزاری از اثر­بخشی این کارگاه خبر دادند. 

 

پیام بگذارید

X